Guangzhou Türkiye Temsilciliği

Adres: Turkish Consulate General in Guangzhou, China 23A-Development Center No.3 Linjiang

Dadao Pearl River New City, Tianhe District, Guangzhou, China

Telefon : (+86) 20 3785-3093

Faks: (+86) 20 3785-3496

consulate.guangzhou@mfa.gov.tr

guangzhou.bk.mfa.gov.tr

Görev Bölgesi: Guangdong, Fujian, Hainan Eyaletleri ve Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi