Muskat Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Aynı zamanda bir liman kenti olan Muskat eskiden beri denizcilikle uğraşan Umman’ın hem başkenti hem de ticaret limanıdır. 1507’de Portekiz isyanına kadar çok önemsenmeyen kent, Portekizlilerin Basra Körfezi’nde hâkimiyet kurması ile önem kazanmaya başlamıştır. Daha sonra Ya’ribilerin eline geçen kent bu tarihten sonra bir ticaret kenti olarak değer görmeye başlamıştır. Bu sayede Hindistan ile bağlantıya geçen kent zenginleşmeye başlamıştır. 1899’da veba salgının yaşandığı Muskat bu dönemde halkın büyük kısmı tarafından terk edilse de buharlı makinaların icadıyla tekrar hareketli hale gelmiştir. 1970 yılında Umman İmamlığı ve Maskat Sultanlığı’nı birleştiren Sultan Kabus bu sayede Umman Sultanlığı’nı da kurmuştur.

Muskat’ın temel geçim kaynağı ticarettir. İnci ve balık ticaretinin yanı sıra kent Amerika’ya tekstil ürünleri ihraç etmektedir. Umman’ın 1962’den beri ikinci en büyük geçim kaynağı ise petroldür. Petrol şirketi PDO’nun ana merkezi ise Muskat’tadır. Ülkenin aynı zamanda en gelişmiş şehri olan Muskat’ın limanından yılda 44 milyon ton kargo ürünü geçmektedir.

Erkek nüfusun kadın nüfusundan fazla olduğu ülkenin en kalabalık şehri olan Muskat, Arap, Portekiz, Hint, İngiliz kültürlerinden etkilenmiştir.