Denver’da resmi dil olarak kabul edilen İngilizce aynı zamanda kentte en çok konuşulan dildir. İngilizceden sonra en çok konuşulan dil İspanyolcadır. Diğer popüler diller ise sırasıyla Almanca, Fransızca ve Asya dilleridir.