Florida’nın yüzde 70’unu Hristiyanlar oluşturmaktadır. Protestanların ağırlıkta olduğu coğrafyada yüzde 3 oranında Yahudi ve yüzde 3 oranında Müslüman, Budist ve Hindu gibi inançlar yaşamaktadır. Herhangi bir inanca mensup olmayan kişiler nüfusun yüzde 24’ünü oluşturmaktadır.