New Jersey nüfusunun %67’si Hristiyan’dır. Bunların yarısından çoğu (%34) Katolik olmakla beraber geri kalanın çoğu Protestan’dır. %6 oranında Yahudi bulunan eyalette, %3 oranında Müslüman ve aynı oranda Hindu yaşamaktadır.