New Jersey’nin Başkenti, Şehirleri ve Bölgeleri

New Jersey’nin başkenti olan Trenton, nüfus sıralamasında ise 8. sırada yer almaktadır. Nüfusu 281 bin ile en büyük şehir olan Newark’ı, 264 bin ile Jersey City takip eder. Paterson, Elizabeth ve Edison da nüfusu 100 binin üzerinde olan şehirlerdendir. New Jersey’nin bu en büyük dört şehri (Newark, Jersey City, Paterson ve Elizabeth) New York City metropolitan bölgesinde yer alır.

Güney New Jersey Trenton’ın güneyinden başlar ve burada sekizden fazla şehir bulunur. Bu bölge eyaletin neredeyse yarısını kaplamasına rağmen nüfusun yalnızca dörtte bir kadarını barındırır. Ülkenin en prestijli okullarından olan PrincetonÜniversitesi’nin bulunduğu Mercer şehri, çoğunlukla düzlük bir alan olan Orta New Jersey’de bulunmaktadır. Bu bölgede bulunan Hunterdon ve Somerset şehirleri banliyö, tarım arazisi ve ağaçlık alanlardan oluşmaktadır.

New Jersey’nin en ayrıcalıklı bölgesi, çoğunlukla bariyeradalarından oluşan 209 km uzunluğundaki sahil şerididir. Eyaletin güney ucunda yer alan Cape May, ülkenin ilk tatil yörelerinden biridir. Wildwood ve her yıl 30 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan Atlantic City gibi şehirler gece hayatı için tercih edilirken Avalon, OceanCity ve BeachHaven gibi sahil kentleri daha çok ailelerin tercih ettiği yerlerdir. JerseyShore’un en iyi yerleri, kuzeyde bulunan Sandy Hook (GatewayUlusal Rekreasyon Alanı’nın bir parçası) ve güneydeki Island Beach parklarıdır.

New Jersey, coğrafi olarak dört bölgeye ayrılmıştır: Ridgeve Valley kısmı kuzeydoğuda AppalachianDağları tarafındadır; Highlands güneyde yer alır; Piedmont çoğu büyük şehirlerin ve banliyölerin olduğu bölgedir; son olarak da iç ve dış olarak iki kısma ayrılan Atlantik Coastal Plain’dir. Şehirleşmenin New Jersey’deki pek çok verimli tarım arazisini yok etmesine rağmen Piedmont’un bazı kısımlarında tarlalar bulunmaktadır. Eyaletin en yüksek noktası 550 m ile New York sınırının güneyinde Sussex’te yer alan High Point’tir.

Lokasyon Sayfasında Detayı Göster
Kapalı