New York Eyaleti’nin yüzde 74’ünü Hristiyanlar oluşturmaktadır. Katoliklerin ağırlıkta olduğu coğrafyada yüzde 10 oranında Musevi, yüzde 3 oranında Müslüman, yüzde 1 oranında ise Budist yaşamaktadır. Diğer dinler nüfusun yüzde 1’ini; Ateist, Deist, Agnostik ve inançsız kişiler ise nüfusun yüzde 17’sini oluşturmaktadır.