Google+

New York’ta Din ve İnanç

6615 Eyl 2017Lokasyon Detay

New York Eyaleti’nin yüzde 74’ünü Hristiyanlar oluşturmaktadır. Katoliklerin ağırlıkta olduğu coğrafyada yüzde 10 oranında Musevi, yüzde 3 oranında Müslüman, yüzde 1 oranında ise Budist yaşamaktadır. Diğer dinler nüfusun yüzde 1’ini; Ateist, Deist, Agnostik ve inançsız kişiler ise nüfusun yüzde 17’sini oluşturmaktadır.

New York ile ilgili diğer içeriklere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

-