Davos Resmi Dili

İsviçre 4 farklı resmi dile sahip bir ülkedir. Ülkenin %63.5’i Almanca, %22.5’i Fransızca, %8.1’i İtalyanca ve %0.5’i Romanşça konuşmaktadır. Ayrıca 26 kantondan oluşan ülkede her kantonun resmi dili farklıdır. Davos’un bağlı olduğu Graubünden Kantonu’nda Almanca, İtalyanca ve Romanşça resmi dildir. Davos’ta ise halkın %68’i Almanca, %8’i Romanşça, %10’u İtalyanca ve %7’si diğer dilleri konuşmaktadır.