Kuzey Kore Ekonomisi

Kuzey Kore, hâlihazırda dünyanın sayılı kapalı ekonomilerinden birine sahiptir. Önemli kömür madenleri ve zengin mineral yatakları bulunmasına rağmen, ülke başlıca temel ihtiyaçlardan çoğunu karşılayamamakta ve uluslararası yardıma olan ihtiyacını sürdürmektedir. Kuzey Kore'nin Satın Alma Gücü Paritesi'ne göre milli geliri yaklaşık 40 milyar dolar, kişi başına düşen milli geliri ise 1800 dolardır. Kuzey Kore'nin 2011 yılındaki ihracatı 4.7 milyar dolar ithalatı ise 4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.