Kuzey Kore’de Din ve İnanç

Kuzey Kore’de inanç özgürlüğü vardır. Fakat buna rağmen dinler pratik alanda kısıtlamalara tabidir. Ülkedenüfusun yüzde 65’e yakını herhangi bir dine mensup değildir. Bunun yanı sıra Kore Şamanizm’i, Hristiyanlık ve Budizm nüfus içinde inanılan dinler arasındadır.