Mali Ekonomisi

image.jpg

Dünyanın en fakir 10 ülkesinden biri olarak kabul edilen Mali’de bağımsızlık sonrası süregelen bir reform süreci yaşanmaktadır. Bununla birlikte IMF ve World Bank gibi uluslararası kuruluşlar ile birlikte ekonominin gelişmesi adına çabalar sürmektedir. 1980’li yıllardan başlayarak dünya ekonomisindeki özelleştirme ve liberal ekonominin önem kazanması durumu Mali’de de yaşanmış ve önemli devlet kuruluşlarının özelleştirilmesi yoluna gidilmiştir. Aynı şekilde 90’lı yıllar boyunca reformlar birbirini takip etmiştir. Ülkenin yüzde 70’i tarım ile ilgilenirken tarım ülkenin gelirinin yüzde 42’sini oluşturmaktadır. Koloni döneminin temel ithalat ürünü olan pamuk ülke için önemini korumaktadır. Bunun dışında altın ülkenin en önemli yeraltı kaynağıdır ve ekonominin yüzde 25’lik bir kısmını oluşturmaktadır.