Mali’de Din ve İnanç

Sekülerdevlet olarak tanımlandığı bir anayasaya sahip Mali’de ülkenin yüzde 90’ını Müslüman ve yüzde 5’lik kısmını ise Hristiyan nüfus oluşturur. Nüfusun geriye kalanı ise yerel dinlere ve animizm benzeri inançlara sahiptir. Ülke toprakları 11. yüzyıl itibariyle İslam ile tanıştıktan sonra hızlı bir şekilde Müslümanlaşmıştır. Dindar bir ülke olarak kabul edilen Mali’nin din özgürlüğü konusunda hassas olduğu bilinmektedir. Fakat 2012 yılındaki Libya iç savaşı ile alakalı olarak, ülkenin kuzeyinde radikal İslamcılığın baskısı hissedilmiştir. Bununla birlikte, kadınların zorla kapanması ve baskı altına alınması, içki ve benzeri din kaynaklı yasakların devreye girmesi söz konusu olmuştur. İslamcı adı verilen bu örgütün ılımlı Müslümanlara ve şehirlere saldırıları ve nüfusu terörize eden faaliyetleri ülkenin en büyük güncel sıkıntısıdır.