Mali Kültürü

traditional_west_african_music.jpg

18 milyonluk nüfusun yüzde 70’lik önemli bir kısmı kırsal kesimde yaşarken, yüzde 5 ile 10 arasında bir kitlesi ise göçebe bir hayat yaşamaktadır. Ülke için en önemli konulardan biri yüksek doğum oranlarıdır: Buna göre nüfusun yüzde 48’i 12 yaşından küçüktür. Bu inanılmaz rakamın bir sebebi yüksek doğum oranları olmakla beraber, diğer bir sebebi ise düşük beklenen yaşam süresidir. Ülkede kadın başına 6-4 çocuk düşerken, yaşam süresi ortalama 53 yaştır. Çocuk ölümlerinin dünyada en çok yaşandığı ülkelerden biri olan Mali’de bu yüzden yaş ortalaması oldukça düşüktür. Temiz su kaynaklarının yetersizliği ve kirli sudan kaynaklanan hastalıkların yanında AIDS altı çizilmesi gereken en önemli sorunlardandır. Ülkenin yüzde 60’lık kısmının temiz su kaynaklarına erişimi yoktur. Ülkenin yüzde 2’si AIDS virüsü taşımaktadır. Bu rakam Afrika kıtası için görece iyi olsa bile, kontrol edilmesi gereken bir sorun olarak görülmektedir. Okuma yazma oranı yüzde 50 civarında olduğu vurgulanmaktadır. Bu oran Afrika’nın en düşük seviyelerindendir. Çocukların 12 yaşı itibariyle okullardan ayrılmaya başladığı bilinmektedir. Bunun muhtemel sebebi ise çalışma zorunluluğudur.