Mauritius'un Kısa Tarihi

1510 yılı civarlarında buraya ilk kez gelen Portekizli denizcilerin belirttiğine göre ada tamamen ıssızdır. Adadan beklediği verimi bulamayan Portekizliler burayı terk etmiştir ve ilerleyen yıllarda adaya ilk yerleşimi 1598 yılında Hollandalılaryapmıştır. Afrika'dan getirdikleri kölelerle burada ilk şeker kamışı tarlalarını kuran Hollandalılar hastalık ve kıtlıklar sebebiyle 1710 yılında adayı terk etmişlerdir. Bu boşluğu fırsat bilen korsanlar, 5 yıl sonra Fransızlar adaya el koyana dek burayı kendilerine üs olarak kullanmışlardır. 1715'te adada hakimiyeti ele geçiren Fransızlar, Fransız Devrimi sonucunda 1810'da buradaki otoriteyi yitirmişler ve ada Britanya egemenliğine girmiştir.

1968 yılında mecliste üstünlüğü ele geçiren Hint kökenliler Avrupalılara karşı Mauritius'un bağımsızlığını ilan etmişlerdir. 1992 yılında yapılan seçimle yeni anayasa kabul edilmiş ve Mauritius cumhuriyet rejimine geçmiştir.