Mostar Resmi Dili

Ülke bir bütünü oluşturan Boşnaklar, Sırplar ve Hırvatlar olmak üzere üç etnik gruba ev sahipliği yapmaktadır. Bu dillerin hepsi kentin resmi dilidir.