Filistin Ekonomi

Yahudilerde kişi başına düşen milli gelir 11 bin 330 dolardır. Bu miktar Filistinlilerde 1200 dolar civarındadır. 1948'de işgal edilmiş olan topraklarda yaşayanların yüzde 21'i sanayi sektöründe,  yüzde 3.3'ü tarım alanında, Batı Yaka'da yaşayanlarınsa yüzde 13'ü sanayi sektöründe, yüzde 20'si tarım alanında çalışmaktadır.