Vatikan’ın Kısa Tarihi

1870’de İtalya’da bulunan Papa–Devletleri’nin, İtalyan Ulusal Birliği’nin kurulabilmesi amacıyla başlattığı haeket sonucunda Vatikan bugünkü statüsüne erişmiştir. Ülke faşist diktatör Mussolini ile Vatikan’ın Dış İşleri Bakanı Kardinal Gaspari arasında 26 Ekim 1926’da imzalanan Concordat(Mukavele) ile de son hukuki şeklini almıştır. Böylece Vatikan İtalya’da “devlet içinde devlet” statüsü edinmiştir.