Google+

Hawaii’de Din ve İnanç

3109 Ağu 2017Lokasyon Detay

Hawaii eyaletinde en yaygın olan din Protestanlık, Katoliklik ve Mormonluk olarak temsil edilmekte olan Hristiyanlıktır. Yüzde 9 ile Budizm yüzde 29 oranındaki Hristiyanlıktan sonra yaygın olan inançtır.

Hawaii ile ilgili diğer içeriklere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

-