Hawaii eyaletinde en yaygın olan din Protestanlık, Katoliklik ve Mormonluk olarak temsil edilmekte olan Hristiyanlıktır. Yüzde 9 ile Budizm yüzde 29 oranındaki Hristiyanlıktan sonra yaygın olan inançtır.