Laos’un Ekonomisi

LaosEconomy-621x370.jpg

Birleşmiş Milletler ‘in “En Az Gelişmiş Ülkeler” kategorisinde yer alan Laos, dünyanın en fakir ülkelerinden biridir. Nüfusun yüzde 40’ı yoksulluk sınırı altında yaşamaktadır, yüzde 26,3’ü günde 1 Dolar’ın, yüzde 70’i ise günde 2 Dolar’ın altında kazanmaktadır.

Laos, coğrafyasının üçte ikisinin dağlık olması ve denize kıyısının bulunmaması sebebiyle, tarım, ticaret, iletişim ve ulaşım bakımından zorluklar yaşamaktadır. Nüfus artış hızının yüksek olması (yüzde 2,44) ve eğitim seviyesinin düşüklüğü de (nüfusun yaklaşık yüzde 40’ı okuma-yazma bilmemektedir) ekonominin gelişmesine engel olmaktadır.

Laos’un AFTA’ya katılımıyla altın ve bakır ihracatı başlatılmış, mal ticaretinde önemli bir artış meydana gelmiştir. Laos, hemen hemen tüm sermaye mallarını, petrol ve petrol ürünlerini ve çimentoyu ithal etmektedir. Dış ticaretinde büyük ölçüde Tayland’a bağımlı olmaya devam eden Laos’un Tayland dışındaki başlıca ihraç pazarları Vietnam, Çin, Malezya, Almanya, Fransa ve Belçika’dır. İthalat yaptığı başlıca ülkeler ise Tayland, Çin, Vietnam, Singapur, Japonya, Güney Kore ve Avustralya’dır.