Berat Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Berat, Balkan ülkesi Arnavutluk’un bir şehridir. Arnavutluk’un 12 eyaletinden biri olan Berat Eyaleti’nin başkenti ve belediye merkezidir. Eski şehir olarak geçen Mangalem, Gorica ve Kale mahalleleri 2008 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirasları Listesi’ne alınmıştır.Bekarlar Camii, Kurşunlu Camii, Sultan Camii, Beyaz Camii, Hüseyin Paşa Camii, Telelka Camiileri ile Osmanlı Devleti’nden kalan tarihi yapıları günümüze kadar en iyi şekilde muhafaza edilmiştir. Kent bozulmamış yapısıyla Osmanlı mimarisi için adeta bir açık hava müzesidir.

İki katlı evlerin pencere sayısının çok fazla olmasından dolayı Tarihte ‘Bin Pencereli Şehir’ olarak anılanBerat’ın ismi Arnavutça’daki ‘Berati’ kelimesinden gelmektedir ve anlamı ‘Beyaz Şehir‘ demektir. Türk seyyahı Evliya Çelebi, Seyahatname adlı eserinde Berat’a gerçekleştirdiği ziyaretinden ve özellikle şehrin pencerelerinden bahsetmiştir. Şehir, Osum Nehri kıyısında yer alır 19. yüzyıldan kalan Ortodoks Kilisesi Aziz Spiridon ve Berat Kalesi’nin güney yamaçlarındaki kayaların üzerine 14. yüzyılda inşa edilen Aziz Micheal Kilisesi tarihi değeri olan kiliselerdir.

Şehir, Antik Çağ ve Orta Çağ’da Osum Nehri’nden 187 metre yüksekte bulunan surlarla çevriliymiş. Bu surlar ilk olarak MÖ 3. yüzyılda İlliryalılar tarafından inşa edilmiş, daha sonra Bizansların, Sırpların ve Bulgarların eline geçmiş. En son olarak da Osmanlı Devleti’nin eline geçen 24 kaleli surlarda Bizans ve Osmanlı dönemine ait izlere rastlanmaktadır. Ayrıca şehirdeki kiliselerin ve camilerin çok olması ve hasarsız kalmaları da Hristiyanlık ve Müslümanlık dinlerine mensup kişilerin sorunsuzca bir arada yaşadığına örnek gösterilir.