Novi Pazar’ın Resmi Dili

Novi Pazar’ın resmi dili Sırpçadır. Ancak bölgedeki çoğu ülkede olduğu gibi Macarca, Boşnakça, Makedonca ve Hırvatça da konuşulmaktadır.