Mozambik’in Kısa Tarihi

Orta ve Batı Afrika’dan göç eden Bantu kabilelerinin yurdu Mozambik Avrupalı tacirler ülkeye gelene dek Arap tüccarların yaşadığı bir bölgeydi. Arap yarımadası ile altın, fildişi ve köle ticaretinin yapıldığı bu dönemin ardından 13. yüzyılda Portekizli kâşif Vasco de Gama’nın ülkeyi keşfiyle Mozambik’te Portekiz etkisi de başlamıştır.

Ülkenin mineral kaynaklarını kontrol altına alan Portekizliler ülkede pek çok koloni yerleşkesi kurarak kültürlerini hızla yayma gayretine girişmişlerdir. 1951’e kadar Portekiz sömürgesinde kalan ülkede 1970’lerle beraber ulusal hareketler başlamıştır. Ülkede kurulan gerilla hareketi FRELIMO’nun Portekizlilerle savaşı 1974’e dek sürmüştür. Bu dönemden sonra ülke FRELIMO’nun tek parti önderliğinde 1975’te bağımsızlığını kazanmıştır. Ardından kurulan ve RENAMO adını verdikleri Ulusal Direniş Hareketi ve gerilla hareketi FRELIMOarasında 1976’da başlayan mücadele ise 1992’ye kadar sürmüştür. Bu 16 yıllık iç savaş döneminin ülkeyi olumsuz etkilemiştir. 1994’te yapılan seçimlerde FRELIMO yine tek parti olarak iktidara gelmiştir. Ekonomik ve sosyal gelişmenin yanı sıra eğitim ve sağlık alanlarında da ilerleme amacı güden hükümet hala iktidardadır.