Agra Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Agra Uttar Pradesh eyaletinin ve Hindistan’ın en önemli şehirlerinden biridir. Kültürel olarak büyük bir öneme sahip Agra İngilizler sömürgecilik faaliyetlerine başlamadan önce, Hindistan’ın en önemli gücü olan Babür İmparatorluğu’na başkentlik yapmıştır. Şehir Taj Mahal ve Agra Kalesi gibi eserleriyle Kuzey Hindistan bölgesinin tarihi ve kültürel başkenti olarak kabul görür.

Agra ilk olarak Delhi Sultanlığı tarafından 1504 yılında modern anlamda kurulmuş ve sonrasında Babür Şah’ın Panipat Savaşı’nı 1526 yılında kazanmasıyla Babür İmparatorluğu’nun merkezi haline gelmiştir. Türk-Moğol kökenli bu bu imparatorluğun tarihi Timurlulara dayanmaktadır ve Müslümandırlar. Bunun yanında, bölgede Hinduizm oldukça yaygındır; Jainizm ve Sihizm bölgedeki diğer dinlerden bazılarıdır.

Şehir Babürlüler devrinin altın çağı olarak bilinen Ekber, Cihangir ve Cihan Şah hükümdarları boyunca birçok tarihi yapıya kavuşmuş ve mermer işçiliğinde ustalaşmıştır. O dönemde ismi Akbarabad olarak anılan kent sanat, ticaret ve bahçeler diyarı olarak bilinmektedir.

Agra, Hindistan’ın İngiliz sömürge hareketine karşı 1857 yılındaki ayaklanmada da önemli rol oynamıştır. Kale yerli Hint isyancıları tarafından önce ele geçirilmiş ve İngilizlere karşı galibiyet alınmıştır. Fakat isyancıların şehirden ayrılıp Delhi’ye gitmesiyle şehir, takviye kuvvetler eşliğinde gelen İngilizlere teslim olmak zorunda kalınmıştır.

Tanıtım videosu: https://www.youtube.com/watch?v=z_CEyNyt94c