Agra Resmi Dili

Ülkenin resmi dili olan Hintçe Agra’nın da resmi dilidir. Agra Uttar Eyaleti’nde bulunan bir şehir olarak bölge Müslümanlarının dili olan Urduca’yı da resmi dili olarak kabul etmektedir. Bu yönüyle Urduca Hindistan’ın 6 eyaletinde resmi dildir. Diğer yerel dilleri saymak gerekirse, Awadhi, Bhojpuri, Bundeli, Braj Bhasha, Kannauji ve Khariboli bölgede konuşulan dillerdir.