Orlando ile Türkiye arasında 7 saatlik bir zaman dilimi farkı vardır. Türkiye’de saatler Orlando’dan 7 saat ileridedir. Ülkemizde saat 20.00’yi gösterirken Orlando’da saat 13.00’tür.