Kıtalar

map-img-1.png 
En yüksek tepe Everest, en büyük göl Hazar Gölü, en derin göl Baykal Gölü, deniz seviyesinden en alçak yer Lut Gölü ve en alçak havza Turfan Havzası bu kıtada yer almaktadır.
map-img-2.png

 

Sanayileşmiş ülkelerin yer aldığı Avrupa kıtası, dünyada ihracat ve ithalatta en önde yer almaktadır. Çeşitli uluslara mensup insanların yaşadığı Avrupa'da 20'den fazla devlet vardır. Komşu ülkeler arasında dil, ekonomik ve kültürel açıdan önemli farklar bulunur.
map-img-3.png 
Kuzey Amerika’da ulaşım çok ileri olup, hava, demir ve karayolları büyük ölçüde gelişmiştir. Kuzey Amerika’da ne zamandan beri hayatın var olduğu bilinmemektedir.
guney-amerika.png 
Güney Amerika’nın toplam üretiminin yarısını tek başına Brezilya gerçekleştirir. Onu Arjantin ve Venezuela takip eder. Fakirlik ve beslenme yetersizliği kıtada yaygındır.
map-img-4.png 
Okyanusya adalarının hemen hepsi tropikal bölgededir. Yeni Zelanda takımadalarında, Tazmanya'da ve Avustralya'nın güneydoğusu ile güneybatısında okyanus veya akdeniz tipinde ılıman iklim hüküm sürer.
map-img-6.png 
Bu kıtaya "Afrika" adı Pön savaşları sırasında verilmiştir. Kartaca'ya ilk defa ayak basan Romalılarca "Afri" veya "Africani" denilen oymakların adından esinlenilmiştir.
map-img-7.png 
Ortadoğu Asya'ya dahildir. Sitede kullanım kolaylığı açısından ayrı bölüm olarak verilmiştir.
map-img-8.png 
Yunanca "Antarktikos" denen Antartika, “Arktika’nın karşısındaki” anlamına gelmektedir. Bu kıta 1840 senesinde, 200 yıllık bir arayıştan sonra Charles Wilkes tarafından bulunmuştur.