Ürdün’de Din ve İnanç

Ürdün'ün resmi dini İslamdır. Ülke halkının yüzde 92'si Müslümandır. Müslüman halkın çoğunluğunu Sünniler oluşturmaktadır. İslam'dan sonra yaygın olan ikinci din Hıristiyanlıktır. Ülke az da olsa yerli Hıristiyan nüfusa sahiptir. Ülkede bulunan diğer dini inançlar ise Bahailik ve Dürzilik'tir.