Uruguay’ın Kısa Tarihi

Palacio_legislativo_aw.jpg

Uruguay İspanyol Adelantadolar tarafından 16. yüzyılda keşfedilmiştir. Rio de la Plata Irmağı’nın parçası olan ülke uzun yıllar kolonyel hareketin etkisi altında kalmıştır. 1726 senesinde başkenti Montevideo’yu kurmuş olsa da ülke Rio de la Plata kıyısındaki stratejik konumu sebebiyle bilhassa Portekizlilerle uzun yıllar savaş halinde kalmışlardır.

Montevideo’nun İspanya’dan kopmasının ardından bu kez Buenos Aires ile bağlarını koparmak isteyen Uruguay ile Arjantin arasında 1813 senesinde başlayan savaş İngiliz Hükümeti’nin girişimleriyle son bulmuştur. Fakat İngiltere’nin ülke kültüründeki etkisi uzun yıllar devam etmiştir. İkinci Dünya Savaşı ile beraber son bulan İngiltere etkisinin ardından ülkede sivil savaş başlamıştır. Bu durum Uruguay’da iki cepheyi doğurmuştur: Beyazlar yani liberaller ve Kırmızılar yani gelenekçiler. 20. yüzyıla dek devam eden mücadelenin ardından ülkede modernleşme ve endüstrileşme dönemi başlamıştır. 1954-1967 yılları arasında İsviçre’yi kendine model alan ülke yenilenmeye girmiştir. 1985’e dek süren bu yenilenme sürecinin ardından Uruguay bugün hem çalışma koşulları hem politik açıdan Güney Amerika kıtasının en bağımsız ülkesidir.