Yemen’in Ekonomisi

YEMEN-10052NF.jpg

Yemen’in ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır. Ürettiği başlıca tarım ürünleritahıl, pamuk, hurma, muz, darı, kahve ile çeşitli meyve ve sebzelerdir. Ülke ekonomisinde birinci derece öneme sahip hayvancılıkta da deve, sığır, koyun ve keçi yetiştirilir. Kuzey Yemen’de tuz üretilirken, Güney Yemen’de petrol ve doğal gaz çıkarılmaktadır. Güney Yemen’de petrol tesisleri de mevcuttur. Diğer sanayi kuruluşlarının başındaysa gıda maddesi, meşrubat ve sigara üreten tesisler gelir. Ülkenin başlıca ihracat ürünlerini mineral yakıtlar ve yağlar, tramvay dışında demiryolu araçları, balık ve su ürünleri oluştururken, ithalat ürünlerini hububat, tramvay dışında demiryolu araçları ve demir-çelik oluşturur. Yemen’in başlıca ticaret ortakları Çin, Suudi Arabistan, Tayland ve Türkiyedir.