Alaska’nın Ekonomisi

Alaska.jpg

Alaska ekonomisinin önde gelen kaynakları petrol, turizm, balıkçılık, ormancılık, madencilik ve tarımdır. En büyük gelir kaynağı petrol rezervleri, Alaska eyalet bütçesinin yüzde 85’ini oluşturmaktadır. Bir başka önemli gelir kaynağı turizm olan ülkeyi yılda 1.1 milyon turist ziyaret etmektedir. Kıyı şeridi sularının balıkçılık açısından elverişli olduğu eyalet, doğal deniz ürünleri açısından da zengin kaynağa sahiptir. Her yıl yaklaşık 6 milyon pound ağırlığında balık avlayan Alaska, dünya somon üretiminde de ilk sırada yer almaktadır. Bunun da yanı sıra eyalet, 28 milyon hektarlık orman arazisiyle dünya piyasasının ilgi odağıdır denebilir.