Google+

Endonezya'da Din ve İnanç

1522903 Ağu 2016Lokasyon Detay

Dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi olan Endonezya'da farklı dinler bir araya gelmiştir. Ülke İslâm, Hıristiyanlık, Hinduizm ve farklı tabiat dinlerini resmi din olarak kabul etmiştir. Yüzde 87.18'ini Müslümanların oluşturduğu ülkede halk, Hristiyanlık, Hinduizm, Budizm ve Konfüçyanizm gibi inançlara sahiptir. Müslümanlar genellikle Sünni Hanefidir. Hıristiyanlarınsa üçte bire yakını Katolik, diğerleri protestandır.

Endonezya ile ilgili diğer içeriklere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

-