Kalküta Saat Farkı

Kalküta, Türkiye’ye göre 2,5 saat ileridedir. Yani Türkiye’de saat 10.00 iken Kalküta’da saat 12.30’dur.