En düşük okur yazarlık oranı hangi ülkeye aittir?

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı raporlarına göre %12.8 lik okuma-yazma oranıyla yeryüzündeki en az okuma-yazma oranına sahip ülke Burkina Faso'dur. Ülkede eğitim; ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim olmak üzere 3 kısımdan oluşur. Ancak eğitim ücretlidir. Bir ortaöğretim kurumunda bir sene eğitim almanın bedeli yaklaşık 65$'dır. Bu durum pek çok çocuğun eğitim alamamasınına yol açar.


Foto: www.unesco.org