Lagos Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Lagos, Nijerya’nın en büyük şehri ve eski başkentidir.


travelstart.com.ng

Lagos, Nijerya’nın en büyük şehri ve eski başkentidir. Lagos, aynı zamanda Afrika kıtasının ana ticaret merkezi ve dünyanın en hızlı büyüyen şehirlerinden biri olarak kabul edilir. Denetlenemeyen büyümesi, sürekli tıkalı olan trafiği, hem modern gökdelenlerin yükseldiği semtleri hem de uçsuz bucaksız, her türlü düzenlemeden yoksun gecekondu mahalleleri ile bir üçüncü dünya kenti profili çizer.

Günümüzde Lagos’un kurulu olduğu bölgeye 15. yüzyılın sonlarında ayak basan Portekizliler, 1800’li yıllarda burada bir köle ticareti merkezi kurmuşlardır. 1840 yılında bu köle ticaretine karşı çıkan İngilizler 1853’te kente bir konsolos atamışlardır. 1861 yılında ise, sömürge tehlikesi sebebiyle Lagos, Büyük Britanya’ya bağlanmış, yani bir İngiliz kolonisi haline getirilmiştir. 1914’te Nijerya’nın başkenti olan Lagos, 1861 – 1960 arasında tam 99 yıl İngiliz egemenliğinde kalmıştır.

Tanıtıcı Video: