Lüksemburg’un Kısa Tarihi

1408113897.jpg

 

Lüksemburg'un tarihi 963'te Kont Siegfried'in LütteburgKalesi'ni kurdurmasıyla başlamıştır. 15. yüzyılda 4.Kutsal Roma Cermen İmparatoru Lüksemburg'dan seçilmiş ve I. Karl, ülkeyi 1354'te dukalığa dönüştürmüştür. Dukalık, Bourgogne hanedanından Marie'nin Avusturya İmparatoru I. Maximillian ile evlenmesi sonucu Habsburglara geçmiştir. O süreye kadarsa yüzyıllarca yabancı ülkelerin egemenliğinde yaşamıştır. Habsburgların bölünmesi ile Lüksemburg ailenin İspanyol koluna geçen ülke 1684'te FransaKralı XIV. Louis tarafından ele geçirilmiştir. 1697'de Habsburgların geri aldığı ülke, 1794'te yine Fransız işgaline uğramış ve 1815'e kadar Fransız egemenliği altında kalmıştır. Viyana Kongresi'nde bağımsız bir büyük dukalık olarak Hollanda'ya geçmiş, ardından 1830 Ayaklanması'ndan sonra Belçika'nın parçası haline gelmiştir. Fransız İmparatoru III. Napoléon'un ele geçirme girişiminin başarısızlığa uğramasından sonra, Lüksemburg Büyük Dukalığı 1827'de bağımsızlığa kavuşmuştur.