Boston, Massachusetts eyaletinin başkenti ve en kalabalık şehridir. İlçe hükümeti 1 Temmuz 1999'da dağıtıldığı halde Boston, Suffolk’un da koltuğudur. Kent, 2015 yılında tahmini olarak 667,137 nüfusu ile 124 kilometrekarelik bir alanı kaplayarak New England'ın en büyük kentidir. ABD'nin bu kalabalık şehri, Greater Boston olarak bilinen adıyla ekonomik ve kültürel olarak en önemli şehirlerden biridir.

Amerika Birleşik Devletleri’nin en eski şehirlerinden biri olan Boston, 1630'da Shawmut Yarımadası’nda İngiltere Puritan yerleşimcileri tarafından kuruldu. Boston Katliamı, Boston Çay Partisi, Bunker Tepesi Savaşı ve Boston Kuşatması gibi Amerikan Devrimi’nin birkaç kilit olayının gerçekleştiği yer burasıydı. ABD'nin Büyük Britanya'dan bağımsızlığı üzerine kent, önemli bir liman ve üretim merkezinin yanı sıra eğitim ve kültür merkezi haline gelmeye devam etti. Arazi ıslahı ve belediye düzenlemeleriyle Boston, orijinal yarımadanın ötesine geçti. Zengin geçmişi, Faneuil Hall'un yılda 20 milyon ziyaretçi kabul etmesiyle pek çok turisti cezbetmektedir. Amerika'nın ilk devlet okulu Boston Latin Okulu (1635), ilk metro sistemi, Tremont Sokak Metrosu (1897) ve ilk halka açık park olan Boston Common (1634) ile Boston, ülke tarihinde birçok ilkin merkezi olmuştur.

Bölgede birçok kolej ve üniversite bulunmaktadır. Boston; hukuk, tıp, mühendislik ve ticaret gibi alanlarıyla uluslararası bir yüksek öğretim merkezi haline gelmiş ve girişimcilik alanında dünya lideri olarak görülmüştür. Ayrıca Boston'un ekonomik tabanını finans, profesyonel ve ticari hizmetler, biyoteknoloji, bilgi teknolojisi ve devlet faaliyetleri oluşturmaktadır. Şehrin içindeki yerel halk da, Amerika Birleşik Devletleri'nde en yüksek ortalama hayırseverlik oranına sahiptir. İşletmeler ve kurumlar, ülkenin çevresel sürdürülebilirlik ve yatırım projelerinde en üst sıralarda yer almaktadır. Kent, soylulaştırma geçirdiği için ABD'de yaşamanın en yüksek maliyetlerinden birine sahip olsa da, dünya yaşanabilirlik sıralamasında üst sıralarda yer almaktadır.

Boston tarihi, Amerikan tarihinde önemli bir rol oynamaktadır. 1630'da, İngiltere'den Puritan sömürgeciler Boston şehrini kurdu ve bugünkü haline kavuşturdu. Boston hızlıca New England bölgesinin politik, ticari, mali, dini ve eğitim merkezi oldu. İngilizlerin Boston Çay Partisi için sertçe misilleme yaptıkları ve yurtseverlerin savaştığı Amerikan Devrimi Boston'da patlak verdi. 17 Haziran 1775'de Charlestown'daki Bunker Tepesi’nde ünlü bir savaşla İngilizler kuşatıldı ve Amerikalılar İngilizleri tahliye etmeye zorladılar. Bununla birlikte, çatışma sırasında kentin ve limanın Amerikan ve İngiliz blokajlarının birleşimi ekonomiye ciddi şekilde zarar verdi ve 1770'lerde nüfusun üçte ikisi kaybedildi.

1800'den sonra şehir, demiryolları ağı ve daha da önemlisi, ulusun entelektüel, eğitim ve sağlık merkezi olan New England bölgesi için ulaşım merkezi olma rolünü yeniden kurdu. New York'la birlikte Boston, 19. yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri'nin finans merkeziydi ve özellikle ülke çapında demiryollarına fon sağlanmasında önemliydi. Şehir, İç Savaş döneminde de birçok kölelik karşıtı faaliyetin temelini oluşturdu. 19. yüzyılda kent, Boston Brahmins olarak bilinen bir seçkin tarafından yönetildi. Katolik göçmenlerden gelen politik zorluklarla yüzleştiler. Kennedy Ailesi tarafından simgelendirilen İrlandalı Katolikler 1900 yılına kadar kentin politik kontrolünü ele geçirdi.

21. yüzyılda kentin ekonomisi eğitim, tıp ve yüksek teknolojiye, özellikle de biyoteknolojiye odaklanmıştı ve çevredeki birçok yerleşim, çalışanların kaldığı birer kenar mahalle haline gelmişti.

Boston, Boston aksanın ve deniz ürünleri, tuz ve süt ürünlerine büyük önem veren bir bölgesel mutfağın lehçesi de dahil olmak üzere, daha büyük New England ile birçok kültürel kök paylaşmaktadır. Boston'un Boston argo olarak bilinen yeni neologluk koleksiyonu da vardır.

On dokuzuncu yüzyılda Boston’da Eski Köşe Kitabevi, Emerson, Thoreau ve Margaret Fuller'ın de aralarında bulunduğu yazarlar için bir araya toplandı. James Russell Lowell, The Atlantic Monthly'nin ilk sürümlerini bastı. 19. yüzyılda Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau, Nathaniel Hawthorne, Margaret Fuller, James Russell Lowell ve Henry Wadsworth Longfellow Boston'da eserlerini yazdı. Bazıları Eski Köşe Kitabevi’ni, bu yazarların buluştuğu ve Atlantik’in ilk yayınlandığı yer olan "Amerikan edebiyatının beşiği" olarak düşünmektedir. 1852'de Boston Halk Kütüphanesi, Amerika'daki ilk ücretsiz kütüphane olarak kurulmuştur. Boston'un edebi kültürü, şehrin birçok üniversitesi ve etkinlikleri sayesinde bugün de devam etmektedir.

Müziğe Boston'da yüksek derecede yurttaşlık desteği verilmektedir. Boston Senfoni Orkestrası, en büyük Amerikan orkestralarından "Big Five" tan biridir ve klasik müzik dergisi olan Gramophone, Boston Senfoni Orkestrası’nı dünyanın en iyiorkestralarından biri olarak nitelendirmiştir. Back Körfezi'nin batısında yer alan Boston Senfoni Salonu, dünya klasik müziğinin en önemli mekanlarından biri olarak nitelendirilir. Ayrıca kentte birçok merkezi bulunur. Bunlardan en önemlilerini Cutler Majestic Tiyatrosu, Gösteri Sanatları Merkezi, Sömürge Tiyatrosu ve Orpheum Tiyatrosu oluşturmaktadır.

Boston’da Amerikan Devrimi dönemiyle ilgili birçok tarihi yer, şehrin tanınmış rolü nedeniyle Boston Milli Tarih Parkının bir parçası olarak korunmaktadır. Kent, ayrıca Güzel Sanatlar Müzesi ve Isabella Stewart Gardner Müzesi de dahil olmak üzere çeşitli sanat müzelerine ve galerilere ev sahipliği yapar. Boston ayrıca spor faaliyetlerinin de öncülüğünü yapan bir şehirdir. Boston’ın , dört büyük Kuzey Amerika profesyonel spor liginde ve Major League Soccer'da takımları vardır ve bu liglerde toplamda 377 şampiyona kazanmıştır. 2017 yılı itibariyle. Chicago, Los Angeles ve New York'la birlikte dört büyük spor şehrinden biri olmuştur.

Boston, en eski günlerinden beri önemli bir dini merkez olma sıfatını da taşımaktadır. Bu nedenle şehirde oldukça hoşgörülü bir dini ortam bulunmaktadır.

Lokasyon Sayfasında Detayı Göster
Kapalı