Sırbistan’da Din ve İnanç

Ülke, Sırbistan Anayasası ile geniş bir din özgürlüğü tanımaktadır. Bu ülkeyi laik bir devlet olarak tanımlamaktadır.

Halkın yüzde 85’lik kesimini OrtodoksHıristiyanlar, yüzde 6’lık kesimi Katolikler, yüzde 1’lik kesimi Protestanlar, yüzde 3’lük kesimi Müslümanlar oluşturmaktadır. Geriye kalan yüzdelik kesimi ise Musevilik, Ateizm ve diğer inanışlara bağlıdırlar.