Sırbistan’ın Ekonomisi

Sırpekonomisi temel olarak yabancı sermaye destekli imalat sektörüne ve ihracata dayanmaktadır. Ülke ekonomisinin temeli tarımdır. Mısır, buğday, arpa, ayçiçeği, soya ve şeker pancarı yetiştirilen ürünlerin başında gelmektedir.

Sırbistan’daki fabrikalar yüzde ellinin üzerinde üretim gösterirken geliştirilmeye ihtiyaç duymaktadır. Sırbistan demir, kömür ve bazı metaller bakımından zengin yataklar barındırmaktadır.

Savaşlar sonucunda karşılaştığı ambargolar, yaptırımlar ve 2000 krizinden oldukça etkilenen ülkede işsizlik, ülke ekonomisinin en önemli sorunu olmaya devam etmektedir.