Finlandiya'da Din ve İnanç 

Finlandiya’nın yüzde 74’ü ülkenin en büyük dini cemaati olan Evangelist-Luteryan kilisesine bağlıdır. Ikinci en büyük topluluk ise, yüzde 24’lük bir oranla Ateistlerden oluşmaktadır, küçük bir Ortodoks azınlık topluluğu da mevcuttur. Diğerleri ise Yahudilik, islam gibi semai dinlere mensuptur.