Finlandiya’nın Ekonomisi

Finlandiya günümüzde büyük ölçüde endüstrileşmiş bir serbest piyasa ekonomisine sahiptir. 2014 yılında 221,3 milyar dolara ulaşan Gayrisafi Milli hasılası ile Avusturya, Belçika, Hollanda ve İsveç ile yakın bir ekonomik büyüklüğe sahiptir. Özellikle imalat sanayiinde (ormancılık, metal işleme, tasarım, telekomünikasyon ve elektronik) son derece rekabetçi sektörlere sahip olan Finlandiya, iklim koşullarından dolayı, tarımda sadece kendine yeterliliği hedeflemektedir. Ormancılık ile ilgili sektörler, özellikle kırsal kesimde en büyük ikinci uğraş dalını oluşturmaktadır.

Finlandiya’da doğan telefon şirketi Nokia’nın 2013 yılında Microsoft’a satılması ve geleneksel ihracat dalı olan kâğıt sektörü talebindeki zayıflama sonrasında 20 yıl boyunca bütçe fazlası veren Fin ekonomisi önemli ölçüde bir zarara uğradı.