Fransa’da İklim ve Hava Durumu

Fransa’da dört iklim bandı vardır. Batı ve kuzeybatısında, ılık yazlar ve serin ama soğuk olmayan kışlar yaşanan okyanus iklimi hâkimdir. Kuzey doğuda yarı-kara iklimi özellikleri görülür. Yazlar sıcak kışlar soğuktur. Güneyinde Akdeniziklimi hâkimdir. Dağlık bölgelerde ise Alpiklimi hüküm sürer.