Hollanda’da Din ve İnanç

Nüfusunun büyük kısmını Hristiyan nüfusun oluşturduğu Hollanda’da yüzde 25 oranında Katolik yaşamaktadır. Yüzde 10 oranında Protestanın yaşadığı ülkede Müslüman nüfus da yaşar. Fakat ülkede yaşayan halkın yüzde 50’ye yakını kendini herhangi bir dine mensup olarak tanımlamamaktadır. Bu yüzde 50’lik dilimde agnostik ve atesitler de vardır.