Moğolistan’da Din ve İnanç

Moğol coğrafyasında ülkenin büyük çoğunluğu, yaklaşık yüzde 97, Tibet Budizmini benimsemiştir. Ülkenin özellikle güneydoğu bölgesinde daha çok Kazak nüfus içinde Müslüman azınlık yaşamaktadır. Ülkede azınlık dini olarak sayılabilecek diğer dinler ise Hristiyanlık ve Şamanizm'dir.