Endonezya Dünya Mirasları

Borobudur Tapınaklar Topluluğu Bir tapınaklar yerleşkesi olan Borobudur 9.yüzyılda inşa edilmiştir. Zemini kare olan yerleşkenin üzerinde kare ve dairesel olmak üzere 9 kat vardır. 20.yüzyılda restore edilen yapı, 1973 yılında Dünya Mirasları Listesi’ne eklenmiştir. Fotoğraf: www.indonesia.travel

Komodo Milli Parkı Bu park dünyanın en büyük kertenkelesi olan Komodo ejderini korumak amacıyla 1980 yılında kurulmuştur.1991 yılında da Dünya Mirasları Listesi’ne eklenen parkta, 3 büyük ve 26 küçük ada bulunmaktadır. Fotoğraf: www.scubadivedestinations.com  

Komodo Milli Parkı Dünyanın en büyük kertenkeleleri olan bu hayvanlardan sadece 5700 tane kalmıştır. Yalnızca kertenkeleler değil, deniz canlıları ve diğer türler de koruma altına alınmıştır. Fotoğraf: sustainabletravel.org

Prambanan Tapınaklar Topluluğu Burası Endonezya’daki en büyük Hindu tapınak topluluğudur ve bu tapınakların kökeni 10.yüzyıla kadar uzanmaktadır. Prambanan dünya genelinde oldukça fazla ziyaretçi çekmektedir. Fotoğraf: andruw-manmade.blogspot.com

Ujung Kulon Milli Parkı Yağmur ormanları, bataklıklar ve çayırlıklarla çevrili olan park, aynı zamanda Java gergedanının da iki yaşam alanından biridir. Fotoğraf: www.onegreenplanet.org

Ujung Milli Parkı Bu parkın içerisinde, volkanik ada grubu olan Krakatoa ve Panaitan, Handeuleum Adaları ve Peucang Adası bulunmaktadır. Fotoğraf: www.indonesia-tourism.com

Sangiran Bu bölge, İlkel İnsan Bölgesi olarak adlandırılır ve insan evrimi üzerine yapılan çalışmalar için büyük önem taşımaktadır. İnsanoğlunun bilinen ilk atalarından olan ‘’Java Adamı’’na dair bulgulara burada da rastlanmıştır. Bölgede 60’tan fazla fosil bulunmuştur. Fotoğraf: www.indonesia.travel

Lorentz Milli Parkı Dünyadaki  en fazla ekolojik çeşitliliğe sahip parklardan biridir. Henüz keşfedilememiş alanlara ve bilinmeyen bitki ve hayvan çeşitlerine ev sahipliği yapar. Dolayısıyla park, 1999 yılında Dünya Mirasları Listesi’ne eklenmiştir. Fotoğraf: www.travlang.com

Sumatra Tropikal Yağmur Ormanı Birçok nesli tükenmekte olan hayvana ev sahipliği yapan park, Sumatra Adası’nın 3 milli parkını da içerisinde barındırmaktadır. Fotoğraf: factstasy.blogspot.com

Bali Bölgesi’nin Kültürel Peyzajı Subak Sistemi, 55 adet pirinç arazisi ve su tapınaklarından oluşur. Volkanik göllerden gelen su, nehirlere bölünerek tarlalara ulaşmaktadır. Fotoğraf: turismoadaptado.wordpress.com