Fas’ın Ekonomisi

1980’li yıllardan itibaren Fas, IMF ve Dünya Bankası ile işbirliği içinde başarılı bir ekonomik reform sürecine girmiştir. Bu çerçevede dış ticaret rejiminin liberalleştirilmesine olanak sağlanmıştır. Yeni yatırım kanunu, özelleştirme programı ve bankacılık sisteminin iyileştirilmesi gibi konuyla ilgili pek çok atılım yapılmıştır. Ülkede ekonomik aktivite Kasablanka ve Rabat etrafında yoğunlaşmıştır. Hükümet, az nüfuslu bölgelerdeki iş imkânlarını geliştirmek amacıyla yatırım teşvikleri uygulamaktadır. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın yaklaşık üçte ikisi hizmetler sektörüne dayanmaktadır. İmalat sektörü GSYİH’nın yaklaşık yüzde 13’ünü, tarım sektörü yüzde 12’sini, madencilik sektörü ise yüzde 4’ünü oluşturmaktadır.