Endonezya’nın Ekonomisi

Ekonomisi birinci derecede petrol ve doğal gaza dayanan Endonezya, Güneydoğu Asya’nın birinci dünyanın en büyük 16. ekonomisini oluştur. G-20 üyesi olan ülke, 1.150 dolarlık kişi başına gelirle orta gelirli ülkeler sınıfına girmiştir. Ülkenin üçte ikisinin ormanlı olmasından dolayı orman ürünleri de önemli bir gelir kaynağıdır. Orman ürünlerinde dünya ülkeleri arasında ikinci sırayı almaktadır. Kına ağacı kabuklarından elde edilen kininin ülke ekonomisine büyük katkısı bulunur. Endonezy, dünya kinin ihtiyacının yüzde 90’ını karşılamaktadır. Kerestesi değerli olan abanoz, Hint meşesi ağaçları ve kauçuk ormanlarından elde edilen kauçuk diğer orman ürünleri arasında gösterilebilir.

Topraklarının yalnızca yüzde 7,5’i ekilebilir durumda olan ülkede en çok ekilen tarım ürünü pirinçtir. Ancak pirincin çok yetiştirilmesine rağmen halkın temel beslenme maddesi olduğu için ülke ihtiyacını dahi karşılayamamaktadır. Başta gelen tarım ürünleri arasında pirincin yanı sıra çay, kahve, şeker kamışı, soya fasülyesi, hindistan cevizi, tütün ve çeşitli meyve-sebzeler vardır. Ülkede hayvancılık fazla bir yer tutmasına rağmen az da olsa koyun, keçi ve kümes hayvanları beslenir. Petrol rafinerileri, demir-çelik sanayi, lastik, çimento, kâğıt, kinin, gübre, dokuma fabrikalarıyla sanayisi gelişmeye devam etmektedir. Ayrıca ülke, maden üretiminde ikinci sırayı teşkil eden kalay istihsalinde dünya devletleri arasında üçüncü sırayı almaktadır. Ülkenin adalardan oluşması sebebiyle balıkçılık da oldukça gelişmiştir.