Google+

Gürcistan’da Din ve İnanış

285402 Ağu 2016Lokasyon Detay

Gürcistan nüfusunun yaklaşık yüzde 82’lik kısmını Ortodoks Hristiyan nüfus oluşturmaktadır. Ayrıca ülkede Müslüman, Apostik ve Katolik azınlıklar da yaşamaktadır.

Gürcistan ile ilgili diğer içeriklere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

-