Tayland'ın Kısa Tarihi

Tayland topraklarında 40.000 yıl öncesine ait mağaralar ve çizimler bulunmuştur. Tayland'a ve komşu ülkelere yüzyıllarca hükmeden Khmer İmparatorluğu günümüz Tayland kültürünün ve inançlarının temellerini atmıştır. Hindistan'a yakın olması Khmer İmparatorluğu'nu sosyokültürel açıdan da etkilemektedir. Hint etkisi ve Khmer İmparatorluğu hakimiyeti Tayland'da Budizm'in yayılmasını sağlamıştır. 15. yüzyıla doğru Khmer Devleti'nin zayıflamasıyla Ayutthaya, Lanna, Lan Xang gibi çeşitli devletler kurulmuştur. Bir kısmı prenslik olarak yönetilen bu devler arasındaki rekabet sonucu Ayutthaya Krallığı güçlü bir şekilde çıkıp coğrafi keşifler sonucu Asya'ya gelen Portekizliler, Hollandalılar ve İngilizlerle ilişkiler kurmuştur. Avrupa devletleriyle denge politikası izleyen Tayland bu sayede kolonileşmekten kurtulmuştur. 

1917 yılında I. Dünya Savaşı'na katılan Tayland, galip devletler arasında yer almıştır. 1939 yılına kadar da Siyam olarak bilinen ülkenin adı Tayland olarak değiştirilmiştir. II. Dünya Savaşı'ndan 20. yüzyıl sonlarına kadar askerî müdahaleler, ülke yönetimini büyük ölçüde etkilemiştir. Anayasal monarşi ile yönetilen ülkede kralın yetkisi ve görevi anayasayla büyük oranda kısıtlanmıştır.