Finlandiya’nın Kısa Tarihi

1155 yılında İsveç Krallığına dâhil edilen Finlandiya, 1809 yılına kadar İsveç hâkimiyeti altında varlığını sürdürmüştür. Yargı sistemi, kamu idaresi, siyasi sistem ve sosyal alanlarda ülkenin bugün sahip olduğu sağlam temeller de bu süreç içinde atılmıştır.

18. yüzyıl sonlarına doğru azalan İsveç gücü bağımsız Finlandiya fikrini ortaya çıkarmıştır. 1865 yılında kendi para birimi Markka’yı çıkarmış ve Parlamenter hükümet sistemi ile hukukun üstünlüğünü benimsemiş bir devlet yapısı oluşturmaya başlamıştır. Bu da bağımsız Finlandiya yolunda atılan önemli bir adım olmuştur.

Sovyet Rusya Hükümeti’nin 31 Aralık 1917’de Fin bağımsızlığını tanımasıyla başlayan süreç, diğer komşu devletler ve batılı milletlerin de ülkenin bağımsızlığını tanımasıyla hızlanmıştır. 17 Temmuz 1919’da ise Finlandiya Anayasası resmi olarak yürürlüğe girmiştir. Ülke şu anda yarı başkanlık sistemi ile yönetmektedir.