Fransa’nın Kısa Tarihi

Demir Çağı’nda Keltlerin yerleşmesiyle tarih sahnesine çıkan Fransız toprakları MÖ.51 yılında Kutsal Roma İmparatorluğu’nun hâkimiyetine girmiştir. Barbar kavim saldırıları sırasında Frenk kavminin eline geçen topraklarda, Frenkler tarafından Fransız Krallığı kuruldu. Ortaçağın sonlarında, İngilizlere karşı sürdürülen Yüzyıl Savaşları’nın galibi olarak, Avrupa çapında etkinliğini arttıran Fransa merkezi mutlak monarşi yapısını da güçlendirmiştir. 16. yüzyılın mezhep savaşlarından olumsuz etkilenen Fransa’nın politik, kültürel ve askeri anlamda ciddi bir hâkim güç olması ise 14. Louis zamanına denk düşer. 1789 yılında gerçekleşen Fransız Devrimi ile yıkılan krallık, cumhuriyet rejimini benimseyerek dünyanın ilk cumhuriyetlerinden biri olmuştur. Napolyon, yönetime geldikten sonra cumhuriyeti kaldırıp kendini Fransız İmparatoru ilan etmiştir. Uzun süren Napolyon Savaşları’ndan sonra krallık yeniden mutlaki monarşiye, 1830 yılında da anayasası olan bir meşruti monarşiye evrildikten sonrabenzeri bir süreci sonraki dönemde yine yaşayan Fransa en son, 1870 yılında üçüncü kez cumhuriyet olmuştur.
19. yüzyılda önemli bir sömürgeci güç haline gelen Fransa, 1. Dünya Savaşı’nı zaferle atlatmıştır. 2. Dünya Savaşı’nda Nazi rejiminin işgaline maruz kalan Fransa’da rejim çökmüştür. İşgalin kalkmasından sonra dördüncü kez cumhuriyet ilan edilmiştir. Bu rejim de Cezayir Savaşı sürecinde çökmüştür. Nihayet 1958 yılında Charles de Gaulle tarafından beşinci kez ilan edilen cumhuriyet günümüzde de varlık göstermektedir.